Förslag på tillfällig bro i Sunne lämnas i mars

2018-02-05

Sundsbron i Sunne ska renoveras 2019. Trafikverket arbetar nu för att slutföra ett förslag till trafiklösning med en tillfällig bro som klarar tung trafik. Förslaget ska presenteras för Sunne kommun i mars.

Sedan våren 2017 har det pågått diskussioner om hur trafiksituationen ska lösas under tiden bron är avstängd.

Det arbetar cirka 1 000 människor i den privata sektorn på Bråruds industriområde på den östra sidan Fryken. Där finns även flera skolor och förskolor. Många bor också på den östra sidan av sundet/Fryken, medan mycket service och handel finns på den västra sidan.

– När vi fick information om Trafikverkets planer på att renovera bron kallade vi till ett extrainsatt och utvidgat näringslivsråd för att överblicka konsekvenserna för industrin i Sunne. Vi hade senare ett nytt möte dit vi bjöd in Trafikverket och det blev en bra dialog. Näringslivsrådet beslutade att vi skulle skicka ut en enkät till företagen vilket vi gjorde i september. Resultatet som vi har lämnat till Trafikverket visar tydligt att en avstängning av bron skulle få stora konsekvenser. Det skulle också innebära en allvarlig störning för samhället som helhet, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare i Sunne kommun.

Trafikverket arbetar alltså nu för att slutföra ett förslag till trafiklösning med en tillfällig bro som klarar tung trafik. Förslaget ska presenteras för Sunne kommun i mars.

Kontakt

Kristina Lundberg
Näringslivsutvecklare
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-164 04, 0730-703254
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne