Förslag att Sunne kommuns enhet för kultur slås ihop med näringsliv & tillväxt

2019-10-21

Från årsskiftet går Sunne kommuns kulturchef Tuula Dajén i pension på halvtid och har då enbart kvar ansvaret för kulturskolan. När Tuula Dajén trappar ner är förslaget att slå ihop enheten kultur med näringsliv & tillväxt.

Den nya enheten får namnet kultur- och näringslivsenheten med Kristina Lundberg som chef.

– Tuula har arbetat i kommunen i många år och är mycket uppskattad för sin insats, sin kunskap och sitt engagemang. Vi har sett över organisationen under flera år och diskuterat hur vi bäst uppfyller våra uppdrag framåt och vill göra en del förändringar, säger Anders Olsson, tf kommunchef.

Synergier

En större organisationsförändring gjordes 2015. Då kom både kultur och näringsliv in under verksamheten samhällsbyggnad. Enheterna har flera beröringspunkter. Bland annat finns turistinformationen i biblioteket och sedan två år huserar även näringsliv & tillväxt i bibliotekets lokaler. Det är naturligt för enheterna att närma sig varandra ännu mer. Båda arbetar med kulturutövare och flera evenemang görs tillsammans.

– Det finns många spännande synergier mellan kultur och näringsliv. Vi har samtidigt stor respekt för de olika villkoren som kultur och näringsliv lever med. När det är klart att organisationen verkligen blir så här vill jag snabbt träffa så många organisationer inom kultursektorn som möjligt. Det är viktigt att lyssna in vad deras utmaningar är och hur vi tillsammans kan fortsätta att sätta Sunne på kartan som en kulturkommun. Samtidigt har jag en väldigt stark näringslivsenhet bakom mig med mycket erfarenhet, så jag är övertygad om att den här förändringen ska stärka även näringslivskommunen Sunne, säger Kristina Lundberg

Förslaget ska riskbedömas och MBL-förhandlas. Tanken är att den nya organisationen ska gälla från och med 1 januari 2020.

Utveckling av kultur, bibliotek och näringsliv

Tuula Dajén fortsätter som ansvarig för kulturskolan läsåret ut. Verksamhetschef för samhällsbyggnad är Anders Olsson. För tillfället är han även tf kommunchef.

– Jag tror på den här förändringen som ett sätt att utveckla både kultur, bibliotek och näringsliv. Vi behöver stärka upp kulturkompetensen i den nya organisationen och får återkomma till hur det ska se ut, säger Anders Olsson.

Kontakt

Henrik Rundqvist
Tillförordnad Verksamhetschef samhällsbyggnad
E-post: henrik.rundqvist@sunne.se
Tel: 0565-162 36, 070-658 45 15
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Näringslivsenheten
E-post: naringsliv@sunne.se
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne