Förskolan stängd 13 september

2021-08-13

Till alla vårdnadshavare med barn på Sunne kommuns förskolor: 13 september är förskolorna stängda på grund av fortbildning för personalen