Förskolan Hasselbol i Sunne nominerad till hållbarhetspris

2020-10-22

Förskolan Hasselbol i Sunne är en certifierad Grön Flagg-förskola och är nu en av fem nominerade förskolor i hela Sverige till priset ”Årets hållbara förskola 2020”.

Hasselbol ingår i Håll Sverige Rents program Grön Flagg och de bedöms utifrån hur väl de har arbetat med att få in hållbarhet i barnens undervisning.

Hasselbols förskola är nominerad med följande motivering:
”för ett hållbarhetsarbete där barnens engagemang har spridit sig som ringar på vattnet genom deras hållbarhetstips på kommunens Facebooksida, reportage i lokal-tidningen och ett medborgarförslag. För deras Grön Flagg-resa med fokus på att möta varandra med respekt i naturen, öka medvetenheten om vattenförbrukning lokalt och globalt samt för deras insats att minska matsvinnet”.

Prisutdelningen sker på Grön Flagg-dagen 11 november.

Kontakt

Elisabeth " Isa " Skinnargård
Förskollärare
E-post: isa.skinnargard@sunne.se
Tel: 0565-161 52, 070-191 81 45
Besök: Hjortvägen 14, 686 33 Sunne
Adress: 62. Hasselbol, 68680 Sunne