Forskning visar att Sunne och Telias utbildningssatsning "Mer digital" gett effekt

2018-03-28 Samspelet mellan ungdomarna och de äldre fungerade fantastiskt under utbildningen Mer digital i Sunne. Forskningen visar att utbildningen också gett goda effekter

300 äldre deltagare fick utbildning i digital teknik av ungdomar på högstadiet i Sunne. Forskningen visar nu att den korta utbildningen gett bra effekt. De äldre har blivit modigare och använder mer digitala tjänster idag.

Sunne blir Sveriges första digitalt framtidssäkrade kommun, 2019. Det innebär att det gamla kopparnätet ersätts med moderna nätlösningar via fiber eller mobil.

För att minska det digitala utanförskapet bland äldre bjöd Sunne i januari  in alla över 65 år till en utbildning i samverkan med Telia. Högskolan i Skövde gjorde samtidigt en forskarinsats och resultatet visar att det med en kort utbildning går att nå ett digitalt innanförskap. Den personliga hjälpen var viktig – att få sitta ner med någon som kan mer och pröva, utan att behöva känna sig dum.

Under de tre utbildningsdagarna fick 300 pensionärer gå utbildningen på Selma spa i Sunne. Eva Söderström, biträdande professor i datavetenskap och Jesper Holgersson, lektor i informationssystemutveckling, undersökte vilken effekt en utbildning av det här slaget faktiskt får på deltagarnas attityder och beteenden.

Samtliga deltagare fick svara på en enkät före och efter utbildningen. Dessutom genomfördes intervjuer med 11 deltagare en månad efteråt. En övervägande majoritet visar sig ha blivit mer digitala, som en direkt följd av utbildningen.
– Många deltagare har flyttat fram gränserna för sina digitala vanor. Exempelvis uppskattar 70 procent att de använder IT mer nu, jämfört med tidigare, säger Eva Söderström.

Även om tekniken finns tillgänglig kvarstår trösklar. Inte minst på grund av kunskapsbrist och teknikrädsla.
– Före utbildningen fanns en större rädsla för digital teknik, och i viss mån dåligt självförtroende. Och det handlar inte om ointresse. För viljan finns. Efter utbildningen vågar man mer. Eller som en deltagare uttrycker: ”det kanske inte är så farligt att trycka på knapparna och försöka”.

För merparten av de äldre handlar nyttan av den digitala tekniken om två huvuddelar: sociala aspekter (exempelvis hålla kontakten med släktingar och bekanta via skype och sociala medier) och e-tjänster, som banktjänster och vårdtjänster. Efter utbildningen uppger också 9 av 10 deltagare att de fått en mer positiv inställning till digital teknik.
– Det är en vinst både för individen och samhället i stort. I många sammanhang är digital kommunikation ett krav. Och med allt fler äldre som är i behov av exempelvis vårdtjänster finns det en tydlig samhällsnytta, säger Jesper Holgersson.

Formen för utbildningen med en fysisk workshop visade sig vara en fullträff. Inte minst tack vare interaktionen med utbildarna som var elever från högstadiet Fryxellska skolan i Sunne.
– Att se hur 80-åringarna och högstadieungdomarna jobbade tillsammans var rörande. Så en sådan här utbildning, och den mötesplats den innebär, bidrar till att skapa en förståelse över generationsgränserna, säger Eva Söderström.

De äldres mod har vuxit. Lusten till att lära sig mer har väckts och gränserna flyttas fram. Användningen av digitala tjänster har ökat och de flesta känner sig mer självständiga.
– Utbildningen blev verkligen lyckad, inte minst det fina samspelet mellan ungdomarna och de äldre. Nu diskuterar vi hur vi ska kunna fortsätta det här viktiga arbetet, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare i Sunne kommun.

Kontakt

Kristina Lundberg
Kultur- och näringslivschef
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-164 04, 0730-703254
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne