Försäljning av Sunne järnvägsstation, stationshuset

2021-03-09

Trafikverket hyr stor del av järnvägsstationens nedervåning för tågtrafik, vilket även fortsättningsvis ska vara byggnadens huvudsyfte. Resten av nedervåningen är outhyrd. Övervåningen används av Sunne kommun. Anbud ska inlämnas senast 31 mars 2021.

Visning av stationshuset

Visning av stationshuset sker vid följande tillfällen:

  • Torsdagen den 25 mars, klockan 12.30-15
  • Fredagen den 26 mars, klockan 8-10

Hör gärna av er om ni tänker komma. På grund av Corona samt även sekretess i vissa av verksamheterna sker visningen i små grupper.
Personal från hemtjänsten finns på plats under båda dagarna.

Beskrivning av fastigheten

Försäljningen avser den del av fastigheten Sundsvik 1:65, där järnvägsstationen med adress Järnvägsgatan 10 B finns. Total tomtyta är ca 600 - 700 kvm, beroende på lämplig avstyckning med en fungerande tomt/parkeringssituation för byggnaden . Huvudbyggnaden (stationshuset) upptar på marken cirka 260 kvm och är i två plan. 

Byggnadens fortsatta huvudsyfte är ändamål för tågtrafik och större del av byggnadens nedervåning hyrs idag av trafikverket. Resterande del av nedervåningen är idag outhyrd. Byggnadens övervåning nyttjas idag av Sunne kommun. 
Eventuella inventarier som finns kvar vid visningstillfället ingår ej i försäljningen.
Inom fastigheten finns ett övervakningslarm för allmänna ytor runt väntsalen.

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.

Mer information, hyreskontrakt med mera finns under rubriken Dokument.

Planritning och ritning fasader

Klicka här för att öppna större bild över planritning på byggnaden.
OBS! Planritningen kan skilja sig från verkligheten, köparen har undersökningsplikt!
Klicka här för att öppna större bild över relationsritning fasader.

Avstyckning

Tänkt avstyckning från Sundsvik 1:65 kan du se på bilden om du klickar på länken:
"Tänkt avstyckning, skiss järnvägsstation".
Detta är det förslag som kommunen anser är möjligt. Lantmäteriet har tidigt kontaktats i ärendet och då inte inkom med specifika synpunkter mer än att fastigheten kan avstyckas. Viss ändring kan förekomma när ansökan om förrättning görs.

Anbudsförfarande och tilldelning

Kommunen vill ha in anbud för köp av fastigheten. Anbudet ska vara kommunen tillhanda senas den 31 mars 2021. Tillträde sker efter överenskommelse.

Anbudet ska innehålla:

  • Namn, adress, personnummer/organisationsnummer
  • Beskrivning av verksamhet/ändamål
  • Pris för fastigheten

Denna anbudsförfrågan faller inte inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud och rätt att förkasta samtliga anbud utan ersättningsskyldighet till respektive anbudsgivare.
Inlämnade anbud behandlas som allmänna handlingar och kan därmed bli offentliga.

Vid försäljning

Byggnaden säljes i befintligt skick. Köparen uppmanas att undersöka fastigheten. Köparen godtar fastighetens skick och avstår härmed, med bindande verkan, från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.