Uthyrning av Kolsnäs motionscenter i Sunne

2021-05-14

Nu finns möjlighet att lämna intresseanmälan om att hyra Kolsnäs motionscenter i Sunne. Byggnaden innehåller gym, omklädningsrum med dusch, bastu, kontor, reception och cafeteria.

Den senaste tiden har byggnaden använts av föreningar i samband med träningar och matcher samt av motionärer som nyttjat gymmet.

Beskrivning av byggnaden

Uthyrningen avser den del av byggnaden där det finns reception och cafeteria, gym och omklädningsrum.

Omklädningsrummen är uppdelade i sex rum med varsitt duschutrymme och varsin ingång både inifrån och utifrån. I två av omklädningsrummen finns även tillhörande bastu.

I västra änden finns två kontor. Reception och cafeteria finns i östra änden i anslutning till huvudentrén. Byggnaden är i ett plan.

Motionscentret ligger på detaljplanelagt område där detaljplanen tillåter idrottsområde. Byggnaden är anslutet till kommunalt vatten och avlopp, uppvärmningen är fjärrvärme.

I östra änden av byggnaden har Sunne skidlöparförening en egen lokal som till viss del är ihopbyggd med motionscentret. Den ingår inte i uthyrningen.

Uthyrning

Byggnaden hyrs ut i befintligt skick. Sunne Fastighets AB ansvarar för allt underhåll och driftskostnader.

Hyresgästen ansvarar för städning av byggnaden.

Det finns idag ett leasingavtal på gymutrustning. Det finns möjlighet för en eventuell hyresgäst att ta över avtalet.

Ett hyreskontrakt kommer att skrivas mellan Sunne Fastighets AB och hyresgästen.

Tillträde sker efter överenskommelse.

Hyrestid fastställs enligt överenskommelse.

Hyresavgift: 500 000 kr per år, exklusive moms. Finns även möjlighet att kallhyra då hyresgästen själv tar hand om driftkostnaderna.

Frågor och visning

För att boka visning eller ställa frågor kontakta Henrik Rundqvist, 0565–162 36, e-posta Henrik Rundqvist

Intresseanmälan och tilldelning

Kommunen mottar intresseanmälan för hyra av fastigheten. Skicka din intresseanmälan till e-post Henrik Rundqvist

Intresseanmälan ska vara kommunen tillhanda senast den 9 juni 2021 och ska innehålla:

  • Namn, adress, personnummer/organisationsnummer
  • Beskrivning av verksamhet/ändamål

Inlämnade intresseanmälningar behandlas som allmänna handlingar och kan därmed bli offentliga.

Se även prospekt under rubriken Dokument.

Kontakt

Henrik Rundqvist
Fritidschef
E-post: henrik.rundqvist@sunne.se
Tel: 0565-162 36, 070-658 45 15
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Fritid, 686 80 Sunne