Försäljning av byggnader

2019-06-28

Den äldsta Åmberggskolan ska säljas. Bäckalunds skola får sannolikt ett föräldrakooperativ under bildande köpa.

Den äldre tegelbyggnaden, den äldsta Åmbergsskolan (Åmberg 6:252) i Sunne, ska säljas. Sunne kommun går nu ut med anbudsförfarande.
- Intressenterna ska lämna in verksamhetsbeskrivning och pris. Vilken typ av verksamhet får vi se, men priset är inte avgörande. Huset är passande för bostäder eller verksamheter som inte stör, säger Tobias Eriksson (S), allmänna utskottets ordförande.

Sunne Kraftsport som använt lokalerna flyttar nu till den intilliggande ”nyare” Åmbergsskolan. Sunne Boxningsklubb får likt andra föreningar utnyttja tider i kommunens gymnastikhallar som ersättningslokal.

Bäckalunds skola får köpas av föräldrakooperativ

Ett anbud kom in vid försäljningen av Bäckalunds skola. Föräldrakooperativet Grankotten är en förening under bildande som får köpa skolan för 10 000 kronor, föreslår allmänna utskottet.

Sunne kommun tar med sig de inventarier som behövs till övriga skolverksamheter. Det kommunen inte har behov av lämnas kvar. 3,4 miljoner belastar kommunens resultat vid försäljningen.

- Det finns en stark vilja i bygden att få till en förskola och allmänna utskottet var enig i beslutet som ska vidare till kommunstyrelsen 27 augusti och till kommunfullmäktige 9 september. Föräldrakooperativet vill in så fort som möjligt, säger Tobias Eriksson (S), allmänna utskottets ordförande.