Förprojektering av ny idrottshall startar i Sunne

2021-12-15

Förprojekteringen av en ny idrottshall på Skäggebergsskolan i centrala Sunne startar nu.

Skäggebergsskolan behöver en ny idrottshall. Samtidigt har föreningslivet behov av tillgängliga lokaler. Behoven, storlek, placering och kostnad ska nu tas fram i en förprojektering.

– Vi ska tillgodose skolans behov och utreder samtidigt möjligheten att kunna tillmötesgå föreningslivets behov. Det är viktigt att vi har en god dialog med representanter och att det medborgarförslag som kommit in tas i beaktande, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Tobias Eriksson (S).

Skolan behöver komma igång med byggnationen 2022 för att få ändamålsenliga lokaler.

– Det är viktigt att reda ut de frågor som finns så att vi kan ta ett klokt beslut. Vi ska också följa Sunne kommuns träbyggnadsstrategi – byggnaden ska vara i trä, understryker kommunstyrelsens ordförande, Kristina Lundberg (C).

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Anders Olsson
Utvecklingsledare
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne
Adress: 1.Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne