Företagsträffar i kyrkbyarna i Sunne

2020-10-23

I november arrangerar Sunne kommun företagsträffar i kyrkbyarna. En ny näringslivsplan ska arbetas fram utifrån vad företagen tycker är viktigt.

Vilka insatser anser du som företagare i Sunne är de viktigaste i det kommunala näringslivsarbetet på längre sikt? Hur kan vi tillsammans skapa ett ännu bättre företagsklimat?

Ny näringslivsplan och Värmlandsstrategin

Kom och dela med dig av dina tankar och idéer till näringslivsenheten och representanter för den politiska ledningen i Sunne kommun. Kristina Lundberg (C), ny ordförande i kommunstyrelsen presenterar sig på mötet.

Vi ägnar också tid åt att diskutera utkastet för den nya regionala utvecklingsplanen - Värmlandsstrategin 2040 som är ute på remiss i länet.

Tid, plats och anmälan

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har därför satt ett maxtak för antalet deltagare utifrån lokalernas kapacitet och möjlighet att hålla avstånd. Vi bjuder på kvällsmacka och kaffe/te.

Tid, plats och anmälan

3 november kl. 18.00-20.00
Västra Ämtervik, Kulinarika

4 november kl. 18.00-20.00
Gräsmark, Kalasmakeriet

5 november kl. 18.00 – 20.00
Lysvik, Frykens Pärla

17 november kl. 18.00-20.00
Östra Ämtervik, Sjösala

Anmälan: e-posta naringsliv@sunne.se eller ring/smsa 076-100 50 44 senast 29 oktober.

Reservation: Vid för lågt deltagarantal kan mötet ställas in. Du blir då istället hänvisad att delta vid någon av övriga träffar.

Följ gärna till höger och ge redan nu dina inspel om hur näringslivsplanens inriktning bör se ut närmsta åren.

Kontakt

Åsa Gertling
Eu-samordnare & Näringslivsutvecklare
E-post: asa.gertling@sunne.se
Tel: 0565-155 05, 076-100 50 44
Besök: Storgatan 39
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Anmälan: e-posta naringsliv@sunne.se eller
ring/sms:a 076-100 50 44 senast 29 oktober