Sunne tappar placeringar - omtag tas i näringslivsarbetet

2020-09-25

Sunne kommun hamnar på plats 5 i Värmland i Svenskt näringslivs företagsranking 2020. "Resultatet är en kombination av att vi har försämrat oss på några områden och att andra blir bättre", säger Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Sunne.

Kristina Lundberg har innan hon blev kommunstyrelsens ordförande under många år arbetat med näringslivsfrågor i Sunne

Sunne har under många år haft topplaceringar i företagsklimatet. Ett målmedvetet och långsiktigt arbete, där det nu tas omtag. Årets resultat innebär 42:a plats i Sverige och ett tapp på 22 placeringar från ifjol, vilket nu kräver hårt arbete för att vända.

Omstart för näringslivsrådet

–  Tappet kom inte oväntat. Undersökningen gjordes i maj när företagen var uttalat missnöjda med Sunne Fastighets AB:s stora upphandling. Det fanns också missnöje kring några mindre ärenden.

Sunne kommun har en pågående dialog med företagen och jobbar för en omstart med näringslivsrådet. Bland annat diskuteras framtida upphandlingar.

–  Målet är att återta platsen som Värmlands bästa företagskommun. Sunne har goda förutsättningar att kunna göra det. De flesta företagen är nöjda och det vi behöver göra är att hitta lösningar på de områden där vi tappat placeringar.

Möjliggörande myndighetsutövning

Tappet är störst när det gäller tjänstepersoners attityder till företagande samt service och bemötande. Områden där Sunne brukar ha bra resultat.

–  Vi har inte nått fram till önskvärt resultat i alla våra ärenden och vi tar nya tag. Det är viktigt för regionen att alla värmländska kommuner går bra, men självklart vill Sunne fortsätta vara i toppskiktet. Nu ska vi införa möjliggörande myndighetsutövning som innebär att det ska vara lätt att göra rätt och det ska vara enkelt att möta oss.

Vill förenkla och underlätta

Innan Kristina Lundberg fick uppdraget som kommunstyrelsens ordförande har hon jobbat med näringslivsfrågor i Sunne kommun. Först som landsbygdsutvecklare anställd av Hushållningssällskapet (2010-2012), sedan som näringslivsutvecklare (2012-2014), därpå enhetschef för näringsliv & tillväxt (2014-2020) och 1 januari-7 september 2020 som kultur- och näringslivschef.

–  Sunne har haft ett bra företagsklimat under väldigt många år. Vår ambition är att i dialog med företagen fortsätta utveckla våra arbetssätt för att underlätta och förenkla så mycket vi kan för företagen.

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Åsa Gertling
Eu-samordnare & Näringslivsutvecklare
E-post: asa.gertling@sunne.se
Tel: 0565-155 05, 076-100 50 44
Besök: Storgatan 39
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne