Förenklar kontakten mellan skola och vårdnadshavare i Sunne

2022-05-30

Det webbaserade kommunikationsverktyget SchoolSoft ska förbättra samarbetet mellan skola och vårdnadshavare i kommunerna Sunne och Torsby.

All information är samlad, överskådlig och lättillgänglig. Det blir enkelt att ta kontakt med varandra. Vårdnadshavarna behöver idag gå in i flera olika system (Dexter, IST Förskola och Haldor) för att få information och kommunicera med skolan. Alla dessa system ersätts nu med SchoolSofts app och webbplats.

– Det blir ett lyft för alla. Det underlättar att bara hantera ett enda system i fortsättningen. En nyhet är att vi kan erbjuda vårdnadshavarna en app. De kan enkelt utföra all kommunikation med skola och förskola via sin telefon eller dator, säger Mikael Nilsson, digitaliseringsutvecklare i Sunne kommun.

Samarbete Sunne och Torsby

I det nya systemet hanteras elevadministration som närvaro, betyg, omdömen, utvecklingssamtal, ledighetsansökan, information till vårdnadshavare samt möjlighet till meddelanden mellan vårdnadshavare och skola. Det blir enklare att följa barnets lärande genom de bedömningar som läraren ger i olika ämnen.

– För att spara tid och pengar för våra två kommuner valde Sunne och Torsby att jobba tillsammans. Samarbetet har också gett oss breddad kompetens eftersom vi kan olika saker. Det har fungerat fantastiskt bra, vi har växeldragit, säger Jörgen Lundqvist, kvalitets- och digitaliseringsstrateg i Torsby kommun.

Avtalet med SchoolSoft är skrivet på fem år med option på förlängning i ytterligare fem år.

– Det innebär att vi inte behöver byta system på ett tag vilket vi tror är uppskattat.

Startar i juni

Sunne kommun använder SchoolSoft skarpt i förskolans verksamhet från 1 juni 2022. Torsby kommun fortsätter att använda appen TYRA. Fritidshemmen i Sunne kommun övergår till SchoolSoft runt 13 juni.

Båda kommunernas grundskolor, gymnasier, vuxenutbildning, SFI, kulturskolor samt Sunne kommuns yrkeshögskola övergår till SchoolSoft vid höstterminens start i augusti 2022.

Vårdnadshavare får information och utbildning i det nya systemet via filmer och manualer som blir tillgängliga via kommunernas webbplatser och Facebooksidor.

Kontakt

Mikael Nilsson
IT-pedagog
E-post: mikael.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-157 77
Besök: Storgatan 45
Adress: 131. Kommunikation stab, 686 80 Sunne