Fordonstrafikförbud på Svetsarevägen i Sunne

2020-03-19

För elevernas säkerhet skull införs förbud för fordonstrafik på Svetsarevägen mellan Sundgatan och Brårudsallén. Förbudet gäller genomfartstrafik och gäller från den 18 mars.

Hastighetstavla har varit uppsatt tidigare på berörd väg men nu införs förbud mot genomfart för fordonstrafik. 

– Nu hoppas vi att det här minskar fordonstrafiken på Svetsarvägen och att det därmed blir säkrare för eleverna som passerar när de ska till matsalen, säger Anders Bergström, enhetschef trafik och park.

Bussar i form av skolskjutsar får passera.

Kartbild på Svetsarevägen mellan Sundgatan och Brårudsallén

Översiktskarta över Sunne, Svetsarevägen markerad