Förbättrad service i Sunne kommuns myndighetsärenden

2022-04-22 Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande och Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, besöker företaget ISunne som har får och odlar grönsaker och honung.

Sunne förbättrar sitt totala Nöjd KundIndex (NKI) i den årliga servicemätningen av kommunernas myndighetsutövning.

Det innebär plats 22 i rankingen 2021. Insiktsmätningen som den kallas görs på verkliga ärenden där Sunne ökat sitt NKI från 79 till 81. NKI totalt för Sverige är 74. På första plats ligger Boden på 88.

Företagare, privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under 2021 har besvarat enkäten. Sveriges Kommuner och Regioner står bakom undersökningen som görs i samarbete med Stockholm Business Alliance. 198 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar/förbund deltog 2021. Svarsfrekvensen var 49 procent.

På rätt väg

För Sunnes del mättes bygglov, livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd. På miljö- och hälsoskyddsområdet har Sunne gjort ett ordentligt ryck från 71 till 81 NKI.

– Det är fantastiskt kul! Vi får ett kvitto på att vi är på rätt väg. Att vi som mindre kommun med begränsade resurser hamnar högt upp visar att medarbetarnas starka engagemang spelar roll. Jag hoppas nu att de åtgärder vi har planerat framöver lyfter oss ytterligare. Vi vill bli ännu bättre, säger Pauline Skogfeldt, miljö- och byggchef i Sunne kommun.

Ökar tillgängligheten

Sunne kommun jobbar på att förbättra betyget för bygglov som gått ner från 84 till 77 och livsmedelskontroll från 79 till 75.

– Vi ska göra det enklare att komma i kontakt med oss. Vi inför svarsgrupper för att bättre kunna möta behovet och ge snabbare återkoppling och har anställt ytterligare en bygglovsingenjör som började under våren 2022 för att korta handläggningstiderna och bli mer tillgängliga.

Bra bemötande

Enligt undersökningen ligger Sunne högt på bemötande med ett NKI på 82. Området information pekar uppåt med ett NKI på 76.

– De som haft myndighetsärenden hos oss upplever att de får ett bra bemötande, att vi har ökat vår kompetens och att vi jobbar rättssäkert. Det är glädjande. Vi gör också insatser för att vår information ska bli enklare och tydligare, vilket ger resultat.

Faktabaserat

Sunne kommun lanserar en ny webbplats hösten 2022 för att ytterligare förbättra informationen och tillgänglig-heten, bland annat med fler e-tjänster. Sedan många år är Sunne med i olika mätningar för att få syn på det som behöver utvecklas.

– Vi är noga med att gå på fakta- och verklighetsbaserad information och fokuserar på det som företag och invånare tycker är viktigt att vi förbättrar, säger Åsa Rolandsdotter-Gertling, näringslivutvecklare i Sunne kommun.

Fokus på att förenkla

Sunne kommun deltar i Svenskt Näringslivs "Utvecklingsprogram för kommuner" med syfte att stärka företagsklimatet. Programmet pågår september 2021 till maj 2022.

– Sunne kommun vill vara möjliggörare och vi har vårt fokus inställt på att förenkla, säger Per Branzén, samhällsbyggnadschef i Sunne kommun.

Kontakt

Pauline Skogfeldt
Miljö- och byggchef
E-post: pauline.skogfeldt@sunne.se
Tel: 0565-161 94
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12, Miljö och byggenheten, 686 80 Sunne

Åsa Gertling
Eu-samordnare & Näringslivsutvecklare
E-post: asa.gertling@sunne.se
Tel: 0565-155 05, 076-100 50 44
Besök: Storgatan 39
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne