Förändringsarbete ger resultat på Fryxellska skolan i Sunne

2019-11-28 Rikard Martinsson, rektor på Fryxellska skolan, börjar se resultat av skolan långsiktiga och strategiska arbete

Det långsiktiga och strategiska arbetet med att utveckla skolorna i Sunne börjar ge resultat. Meritvärdet* i årskurs 9 har gått upp ordentligt för både killar och tjejer.

Rektor på Fryxellska skolan, Rikard Martinsson, tillägnar det starkt ökade meritvärdet alla verksamma inom skolan i Sunne kommun.

Högstadiet är givetvis inte en isolerad ö inom skolan. Det börjar på förskolan och går genom grundskolan där vi på Fryxellska tar hand om de sista tre åren. Så vi tillägnar det starkt ökade meritvärdet alla verksamma inom skolan i Sunne kommun, säger Rikard Martinsson.

Personalen och eleverna på Sunnes högstadium Fryxellska skolan har tagit sig an förändringsarbetet på ett prestigelöst sätt och med modet att göra nytt.

– Det är roligt att det vi gör börjar bli synligt i resultaten för skolan, säger rektor Rikard Martinsson.

Passerat Värmland och riket

Meritvärdet ligger på 229 poäng, jämfört med 215,9 poäng ifjol.

– Sunne har passerat både Värmland och riket. Vi fokuserar på måluppfyllelse och det visar sig fungera väl. Det är riktigt roligt att det arbete som görs av vår engagerade personal tillsammans med eleverna börjar visa resultat, säger skolchefen Ylva Winther.

Utbildning för lärarna

Lärarna i hela grundskolan har fått utbildning i betyg och bedömning samt i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA).

– Från början, 2016, var SKUA ett projekt som vi fick medel till från Skolverket. Nu har vi infört arbetssättet i den ordinarie skolverksamheten, säger Annika Sandström, kvalitetssamordnare inom skolan.

Testar nytt

På Fryxellska har skolpersonalen arbetat med organisation och skolkultur.

– Tillsammans med eleverna har vi testat att göra nya saker. Vi tittar på läraktiviteter – vad som sker i klassrummet, i arbetslaget och på rasterna. Att skapa en kultur där vi delar med oss av det som ger effekt hjälper oss göra mer av det som fungerar och mindre av det som inte fungerar, säger Rikard Martinsson.

Mix som får eleverna att lyckas bättre

Högstadiet arbetar också med utvärdering där ambitionen är att samordna undervisningen och testa nya läraktiviteter.

– Det här verkar vara en mix som ökat sannolikheten att eleverna lyckas i skolarbetet. Framgent arbetar vi tillsammans på skolan för att fortsätta det viktiga arbetet med värdegrundsfrågor och lärmiljö.

I ett årshjul för värdegrundsfrågor bidrar alla ämnen i skolan med texter, diskussioner eller läraktiviteter som berör ”månadens tema”. Mentorerna har också gemensamma aktiviteter i undervisningsgrupperna. Tillsammans har de organiserat undervisningen för att passa gruppens behov och förutsättningar.

 

* Meritvärdet är summan av de 16 eller 17 bästa betygen från högstadiet, där betygen räknas om till siffror. Meritvärde kan ge en fingervisning om hur eleven ligger till i ansökan till olika gymnasieskolor.

Kontakt

Rikard Martinsson
Rektor Fryxellska skolan
E-post: rikard.martinsson@sunne.se
Tel: 0565-156 03, 072-204 05 42
Besök: Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 38. Fryxellska skolan, 686 80 Sunne

Ylva Winther
Skolchef
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48, 070-260 83 13
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne