Folder om krisberedskap hem i alla brevlådor

2018-05-22

28-29 maj får du foldern "Om krisen eller kriget kommer" hem i din brevlåda.  Krisberedskapsinformation har inte skickats ut på många år, men det görs nu på grund av en orolig omvärld i kombination med klimatförändringarna.

Avsändare av informationen är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Samtliga hushåll i Sverige får foldern under Krisberedskapsveckan som pågår 28 maj-3 juni.

I Sverige har vi under en lång period varit förskonade från stora katastrofer, hot om krig eller terror. Nu menar myndigheterna att även vi måste förbereda oss på att läget kan förändras, och att vi inte alltid kan räkna med att samhället klarar av att hjälpa alla direkt. Ju fler som klarar sig själva en tid, desto större resurser kan också användas till dem som inte kan klara sig själva. Det handlar om att vara förberedd och att använda sunt förnuft.

Läs mer om hur du kan förbereda dig för en kris på våra informationssidor. Länk finns i högermarginalen.

 

Kontakt

Kim Nygren
Säkerhetssamordnare
E-post: kim.nygren@sunne.se
Tel: 0565-163 60, 070-24 01 482
Besök: Brandstationen, Villagatan 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 SUNNE