Flytt till Selmagården och planerad renovering

2022-05-09

När Hagens särskilda boende flyttar in på Selmagården i Sunne blir det möjligt att börja renovera Brogården. Efter att den renoveringen är klar flyttar Hagens korttidsboende och växelvården till Brogården.

Hagens särskilda boende (äldreboende) flyttar in i nya lokaler på Selmagården i december 2022, eller så snart de är färdiga. Hagens korttidsboende berörs inte av flytten.

När Hagens äldreboende flyttar till Selmagården öppnar det för att tillfälligt flytta Brogårdens kunder till Hagen för att påbörja renoveringen av Brogården. Brogårdens kunder kan sedan flytta tillbaka till nya, fräscha lokaler tillsammans med Hagens korttidsboende och växelvården.