Fler hygieniska behandlingar är anmälningspliktiga från 1 juli

2021-07-14 Handduk och blomma

Från 1 juli måste anmälan skickas in för att få driva verksamhet med hygienisk behandling. Befintliga verksamheter ska skicka in sin anmälan före 1 september. Nya reglerna gäller även estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar.

Exempel på verksamhet med hygienisk/estetisk behandling är: massage, hårvård, fotvård, piercing, tatuering och från den 1 juli även olika estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar.
Exempel på lokaler som även omfattas av anmälningsplikten är: solarier, förskolor, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, olika typer av skolor och bassängbad.

Nya utökade regler för estetiska behandlingar

Riksdagen har beslutat om en ny lag (2021:363) med kompletteringar kring estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Det nya regelverket börjar gälla den 1 juli 2021, berörda verksamheter har till den 1 september 2021 på sig att anmäla till kommunen.

  • Från och med 1 juli är det förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera verksamhet med hygienisk behandling, som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av skärande eller stickande verktyg som till exempel: skalpeller, akupunkturnålar och piercingsverktyg
  • Anmälningsplikten utvidgas till att även gälla användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare.

Redan befintliga verksamheter har fram till den 1 september 2021 på sig att inkomma med sin anmälan.

Den som utövar verksamhet inom någon av dessa områden är skyldig att undanröja de risker som finns i verksamheten. Den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskydd ansvarar för att kontrollera att verksamheten följer miljöbalken. Den operativa tillsynen omfattar både anmälningspliktig och icke anmälningspliktig yrkesmässig hygienisk verksamhet. Anmälan ska skickas in till miljö-och byggenheten i Sunne kommun.

Kontakt

Daniel Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: daniel.nilsson1@sunne.se
Tel: 0565-160 61
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Linnéa Olsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
E-post: linnea.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 62, 073-070 32 58
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12.Miljö- och byggenheten