Fina besökssiffror i Rottneros Park

2020-04-15

Rottneros Park Trädgård AB visar i sin årsredovisning för 2019 ett väldigt fint resultat med höga besökssiffror och ett plus på 430 000 kronor.

Besökssiffrorna för Rottneros Park Trädgård AB för 2019 var 42 000 besökare. Det var ett av de ärenden som fanns med på kommunstyrelsen den 7 april.

– Väldigt positivt! Det här är de bästa besökssiffrorna vi haft där om vi tittar tillbaka de tio senaste åren. Att det blivit så bra beror på det fina vädret vi har haft samt aktiviteterna. Trädgårdsfestivalen hade lite sämre resultat än året innan, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Tobias Eriksson (S) och berättar också att Rottneros i år 2020 ställer in Trädgårdsfestivalen och istället satsar på Skördefesten lite senare på året.

– En stor fördel är att Rottneros Park är ett ställe man kan gå omkring i även i Coronatider, säger kommunstyrelsens ordförande Gunilla Ingemyr (C).

Bokslut/årsredovisning 2019

Kommunens bokslut för 2019 landar på sämre resultat än budgeterat. Det redovisades under april månads kommunstyrelse. 2019 års årsredovisning godkändes och är nu lämnat till Kommunrevisionen samt till kommunfullmäktige. Resultatet är på 4,3 miljoner kronor plus vilket är 1,9 miljoner sämre än budgeterat. Kommunen uppfyller balanskraven för 2019.

– Några av verksamheterna i kommunen avviker negativt medan finansieringsposterna avviker positivt, säger kommunens ekonomichef Linn Sohl.

De tre verksamheter som avviker mest är individstöd (-9,9 miljoner kronor), barns lärande (-4,4 miljoner kronor) och vård- och omsorg (-3,1 miljoner kronor). Bland finansieringsposterna kan nämnas fastighetsavgifter, slutavräkning och kostnadsutjämning som alla avvikit bättre än budgeterat.

– Det är klart att vi hade hoppats på ett bättre resultat. Kostnaderna är högre än intäkterna. Vi har ett tufft 2020 framför oss. I nuläget vet vi inte var vi hamnar i och med Corona, säger kommunstyrelsens ordförande Gunilla Ingemyr (C).

Kulturskolans avgifter föreslås att höjas

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja avgifterna för Kulturskolan från höstterminen. Avgifterna har legat på samma nivå sedan 2016. Förslaget innebär en höjning med 100 kronor per enskild och maxtaxan per familj höjs från 1500 till 2000 kronor.

Fem rektorsområden blir tre

– Vi gör en omorganisation inom grund- och grundsärskolan genom att gå från fem rektorsområden till tre. Omorganisationen innebär att de tre rektorsområdena får större möjligheter och mandat för att främja en hållbar och långsiktig skolorganisation. Vi säkerställer likvärdighet och kompetens för alla kommunens grundskolor och dess elever, säger skolchef Ylva Winther och biträdande skolchef Anna Ullenius.

Ny säkerhetsskyddschef

Från och med 7 april 2020 är säkerhetssamordnare Mats Jansson även säkerhetsskyddschef. Den senare utnämningen är direkt underställd kommunchef Torbjörn Dybeck. Säkerhetsskydd handlar bland annat om skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage och terroristbrott.

Försäljning av del av fastigheten Sundsvik – Stora torget

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att genomförandeavtalet med Sunne Matmarknad AB övergår till köpekontrakt och Sunne kommun försäljer Stora torget till Sunne Matmarknad AB för 2,5 miljoner kronor.

– Vi har haft sittningarna med Sunne matmarknad om hur läget är för projekt. Vi ser att covid-19 är med och stör processen men alla parter är inne på samma linje att vara i hamn med bygglov och tillträde i december, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Tobias Eriksson (S).

Se gärna hela protokollet från kommunstyrelsen via länken här intill.

Länkar