Felaktiga matavfallspåsar

2020-11-10

Tänk på att alla papperspåsar inte är godkända för att användas till matavfallsinsamling. Är du osäker, kontakta gärna kundtjänst på avfallsenheten eller läs mer på vår hemsida för tips och råd om vad som gäller.

Det har kommit till vår kännedom att Coop Värmland olyckligtvis har fått in felaktiga papperspåsar. Påsarna har ett tryckfel som säger att dessa kan återanvändas till matavfall. Det stämmer inte då det är fel sorts påsar. 
Tyvärr har detta lett till att många hushåll den senaste veckan inte har fått sina kärl tömda. 

Det är jättebra att fler och fler butiker börjar använda sig av papperspåsar för att minska plastanvändandet. Men för att de ska kunna återanvändas till matavfall är det enormt viktigt att rätt påsar används.

En matavfallspåse måste tåla vätska och får inte innehålla ämnen som är oönskade att sprida med biogödseln efter rötningen. Påsen från Coop Värmland kan därför inte återvinnas i anläggningarna som omvandlar matavfallet till biogas och biogödsel. 

Här kan du läsa mer om papperspåsens risk i fruktdisken 

Kontakt

renhållning Kundtjänst
E-post: tekniskaenheten@sunne.se
Tel: 0565 - 162 02
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne