Farligt avfall

2019-11-04

Nu är det dags för hämtning av ditt farliga avfall igen.

Under vecka 47 kommer vi att börja hämta ditt farliga avfall igen. 

Förpacka det farliga avfallet väl, gärna i originalförpackningen och märk upp med vad det innehåller. Man behöver inte invänta sortering, utan lämna in boxen med farligt avfall och få en ny tom med dig hem direkt.

Se körschemat för att hitta närmsta plats.
Om tiden inte passar går det att lämna in det själv på Holmby återvinningscentral. 

Kontakt

Återvinningscentral, Holmby
E-post: holmbyavc@sunne.se
Tel: 0565-162 21
Besök: Holmby 24
Adress: 115. Holmby Åvc, 686 80 Sunne