Extra insatser för att få tillbaka barn och ungdomar till föreningslivet

2022-04-25

Fram till den 31 juli 2022 kan föreningar i Sunne kommun söka ett tillfälligt stöd för att få tillbaka unga till föreningslivet. 500 000 kronor är avsatta för ändamålet.

Från 25/4 - 15/8 kan föreningar i Sunne kommun söka ett tillfälligt stöd eftersom antalet barn och ungdomar i Sunnes föreningsliv har minskat. Pengarna ska användas till extra insatser så att föreningarna kan få tillbaka dem som slutat under pandemin.

Gå direkt till e-tjänsten för att ansöka om stöd för att få tillbaka unga till föreningslivet

500 000,- för att få tillbaka unga till föreningslivet

Många föreningar har burit ett stort ansvar under pandemin och gjort bra och viktiga samhällsinsatser. Sunne kommun vill återgälda en del till kommunens föreningar och har därför avsatt 500 000 kronor för ändamålet.

En bra folkhälsa hänger ihop med att föreningarna inte tappar utövare. Vi jobbar nu tillsammans för att öka medlemsantalet och stärka föreningslivet så att det kan fortsätta vara en viktig del i barn och ungdomars välmående både fysiskt och psykiskt.

Insatsen kan ges stöd med högst 50 % av den totala budgeten. Utbetalning av stödet planeras ske i mitten av augusti 2022.

Kontakt

Henrik Rundqvist
Fritidschef
E-post: henrik.rundqvist@sunne.se
Tel: 0565-162 36, 070-658 45 15
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Fritid, 686 80 Sunne