Evenemangsbidrag kan börja sökas i Sunne

2022-05-16

Sunne kommun sätter in åtgärder motsvarande 1,5 miljoner kronor som ska stärka Sunne på olika sätt. Från 16 maj kan ett nytt evenemangsbidrag börja sökas.

En halv miljon kronor finns avsatta till evenemangsbidrag som ska förmera besöksnäringens egna satsningar, stimulera till att ännu fler evenemang görs i samverkan och förlänga säsongen (perioden 15 augusti - 31 december 2022).

– Vi vill stötta föreningar och företag i deras återhämtning efter drygt två år med pandemin och uppmuntra till samarbeten och nya arrangemang som ger synergier för hotell, restauranger och butiker, säger kommunstyrelsens ordförande, Kristina Lundberg (C).

För att få stöd ska evenemanget bidra till lokalsamhället. Bedömningen av hur och i vilken grad hotell, restauranger och butiker gynnas avgörs av evenemangsgruppen. Det finns en lista med kriterier som bedömningen görs utifrån och den finns att ta del av här 

Stöd kan ges med högst 50 % av den totala budgeten, minus andra bidrag och intäkter. Utbetalning sker vid två tillfällen under 2022.

Länkar till de tre satsningarna som görs med 500 000 kronor avsatta för respektive område finns i högermarginalen (längst ner om du surfar med mobil).Kontakt

Henrik Rundqvist
Fritidschef
E-post: henrik.rundqvist@sunne.se
Tel: 0565-162 36, 070-658 45 15
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Fritid, 686 80 Sunne

Maria Nordmark
Turismutvecklare
E-post: maria.nordmark@sunne.se
Tel: 0565-164 05, 072-201 35 12
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Lineah Svärd
Kulturutvecklare
E-post: lineah.svard@sunne.se
Tel: 0565-163 95, 073-070 32 85
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Kulturenheten, 686 80 Sunne