EU-val och röstningsinformation

2019-04-25

På söndag 26 maj är det val till Europaparlamentet.

Söndag den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Du hittar information om olika sorters röstningsmöjligheter, tider och platser för röstning under sunne.se/euval2019

Kontakt

Valnämnden
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansli, 686 80 Sunne

Morgan Setherberg
valnämnd ordf
E-post: mset@telia.com
Tel: 070-299 00 98

Catrin Hjalmarsson
Förvaltningssekreterare
E-post: catrin.hjalmarsson@sunne.se
Tel: 0565-162 58
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne