Enheten trafik och park i Sunnebornas blickfång

2019-03-26 Fyra av de 12 som jobbar på enheten trafik och park i Sunne kommun, från vänster Tomas Dahlgren, Emil Stenberg, Peter Broström och Lars Helgesson.

Enheten heter trafik och park och deras arbete engagerar oss Sunnebor i allra högsta grad. De får beröm för sitt jobb, men också en hel del ovett från en stressad omgivning.

Trafik och park består av 12 personer varav 9 har hand om utemiljön i Sunne kommun. Under vintersäsongen är enheten uppdelad i tre grupper med varsin förman som sköter vinterberedskapen.

- Vi får beröm, men också en hel del ovett. Under vintern när vi har många vägar att ploga och sanda får vi ta emot en hel del arga kommentarer. Vi kan tyvärr inte vara på alla platser samtidigt, hur gärna vi än skulle vilja. Vi har en prioriteringslista som vi följer och maskinerna vi har går för fullt, säger samordnaren Emil Stenberg.

Tidspressat

Arbetslaget tycker många gånger att det känns tungt när de arbetar så snabbt de kan och samtidigt möts av en del arrogans. Missnöjet blir mest uppenbart vintertid när snö och halka komplicerar vardagen.
- Folk vet såklart inte hur våra arbetsvillkor ser ut och har sällan egen erfarenhet av hur krävande det är att köra en maskin. Vi måste ha full uppmärksamhet när vi är ute i trafiken och våra pass blir långa. Det är ett tufft och tidspressat jobb.

Sunne växer

Sunne växer med fler bostadsområden och således fler vägar att sköta. Enheten jobbar hårt för att hinna med och viljan att göra ett bra jobb är stor.
- Vi brukar säga att vi önskar att det fanns lite större förståelse för hur verkligheten ser ut. Ska vi kunna sköta till exempel snöplogning är det till stor hjälp om människor visar hänsyn så att vi kan ta oss fram. Många kör också alldeles för fort och har inte tålamod att vänta utan måste förbi, vilket skapar farliga situationer.

Enheten trafik och park sätter upp skyltar för att visa trafikanterna att jobb pågår. De vill ge människor möjlighet att välja en annan färdväg när det finns alternativ.

Ett annat problem vintertid är bilar som parkeras utmed gatorna. Där det blir omöjligt att ploga på ett bra sätt har enheten tvingats sätta upp parkeringsförbud.
- Det går inte att ploga annars. För det mesta brukar folk förstå när vi får chansen att förklara.

Trafikverket sköter plogningen av Storgatan genom Sunne centrum. Kommunen förväntas då skotta alla övergångsställen.
- När det snöar åker plogbilen flera gånger fram och tillbaka. Det tar då en dag för oss bara att fixa alla övergångsställen utmed Storgatan. Vi måste helt enkelt prioritera de ställen där flest människor rör sig.

Många åtaganden

Flexibilitet är en viktig egenskap för dem som jobbar på trafik och park. Plötsligt har ett träd fallit och måste tas bort, en älg ska jagas bort eller så står en lastbil och väntar.

- Det är svårt att planera, eftersom vi ibland inte vet vad som är på gång. Vi tar hand om lastning och lossning av gods på kommunförrådet, bortforsling av snö, tar hand om nedfallna träd och vi gör arbeten åt Sunne Fastighets AB, säger Anders Bergström, enhetschef på trafik och park.

På arbetslistan för enheten står att ploga, skotta, sanda, ta upp sand, städa gator, torg och grönytor och offentliga toaletter, serva delar av fordonsbeståndet, sköta besiktningar, biltvätt, rekonditionering, tömma 103 hundlatriner och fylla på 19 stationer med hundbajspåsar, sköta Kolsnäs och Åmbergs friluftsområden, sköta lekparker och gärden, ta hand om skyddsjakt, underhåll av kommunala vägar, skyltsättning, handlägga grävjobb för exempelvis fiber, fjärrvärme och el samt återställa och asfaltera efter grävarbeten. På den varmare delen av året är det mycket gräsklippning och man sköter rabatter och urnor i centrum och på hösten ta upp löv.

- Vi har många åtaganden. När det snöar kan det till exempel innebära att några inte får plogat på 10-12 timmar, eftersom vi vare sig har tillräckligt med maskiner eller anställda för de intensiva topparna.

Sunne kommun städar eller plogar inte åt exempelvis kyrkan, Coop eller ICA för att nämna några.
- Många tror att kommunen sköter alla ytor, men så är det inte. Alla fastighetsägare har ansvar för sin egen tomt och trottoar.

Trött på nidbilden

Vintern är mest stressig för enheten trafik och park. Saker får läggas åt sidan för att fixas längre fram. Förutom att tiden inte riktigt räcker till tar också hanteringen av de höga förväntningarna mycket energi.

- Det finns en tråkig nidbild av kommunalarbetaren som ”hänger på spaden” och inte får någonting gjort. Den är vi ganska trötta på. Alla som hanterat en spade vet att man behöver vila ibland. Vi får så pass mycket kritik, både direkt och via sociala medier, att vi knappt törs vila en liten stund och det är ju faktiskt helt sjukt, konstaterar Emil Stenberg.

Trafik och park ser nu fram emot vår- och sommarperioden.
- Jobbet är variationsrikt, det är en av de stora fördelarna.

Kontakt

Anders Bergström
Enhetschef, trafik och park
E-post: anders.bergstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 04
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Trafik och park, 686 80 Sunne