Engagerat samarbete bakom låga arbetslöshetssiffror i Sunne

2022-06-22 Sunne har lägst ungdomsarbetslöshet i Värmland visar Arbetsförmedlingens siffror i maj 2022.

Sunne har lägst ungdomsarbetslöshet i Värmland och näst lägst arbetslöshet totalt i länet. 4,1 procent, i åldern 18-24 år, var arbetslösa i maj 2022. Motsvarande siffra i åldern 16-64 år var 4,4 procent visar Arbetsförmedlingens siffror.

– Vi har ett bra resultat i Sunne tack vare engagerat samarbete mellan näringslivet, kommunens Arbetsmarknadsenhet (AME) och skolan, säger Maria Frykman, enhetschef på AME.

Alla behövs

Sunne kommun strävar efter att fånga upp personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i projektet Värmlands arbetskraft 2.0. Projektet har pågått sedan 2020.

– De flesta vi är i kontakt med kommer ut i jobb eller studier bara de får extra stöd. Alla behövs! Det är svårt få tag på personal i både privata företag och offentlig sektor idag.

Vinnande koncept

En bra väg till att hitta ny personal är att erbjuda praktikplatser.

– Företagen tar sig an även de som har längre sträcka till att vara redo att jobba. Det vinnande konceptet i Sunne är att vi är många som hjälps åt. Resultatet är låg arbetslöshet.

För att lyckas jobbar AME individuellt och parallellt med skola, vård och socialtjänst.

– Någon kan behöva kontakt med vården, någon annan behöver få hjälp från boendestöd och för några är det viktigt att vi hjälps åt tillsammans med utbildare för att skolgången ska fungera. Vi hjälper individer att få ordning på sitt liv och sin ekonomi, utan att ta ifrån personen det egna ansvaret.

Permanentar arbetssättet

Värmlands Arbetskraft 2.0 tar slut vid årsskiftet.

– Vi räknar med att fortsätta jobba så här eftersom det är framgångsrikt, väl analyserat och testat. En extern utvärderare, som har uppdrag av projektkontoret att genomlysa delprojekten, ger oss bra kritik för arbetssättet i Sunne.

Totalt 40 personer har varit inskrivna i Värmlands Arbetskraft 2.0. Av 24 som hittills är ”avslutade” har 10 fått jobb, 4 studerar, 3 har aktivitetsersättning, 2 söker jobb, 5 har avslutat sitt deltagande av annan orsak, till exempel flyttat till annan kommun eller av andra skäl inte är aktuella för insatser för tillfället.

 

Kontakt

Maria Frykman
Enhetschef
E-post: maria.frykman@sunne.se
Tel: 0565-162 34, 076-12 84 563
Besök: Ekebyvägen 4
Adress: 46.Ekebyvägen, 686 80 Sunne