Sunne kommun gör energieffektiviseringar

2022-10-25

Sveriges energianvändning behöver minska. Sunne kommun arbetar aktivt med olika åtgärder.

— Vi prioriterar arbetet med energieffektivisering. Omvärldsläget gör att vi måste hjälpas åt med att spara energi. Vi har ett uppdrag från regeringen, säger Per Branzén, samhällsbyggnadschef i Sunne kommun.

Åtgärder sätts in

Energibesparande åtgärder som finns i Sunne kommuns underhållsplaner tidigareläggs.

Kommunen och Sunne Fastighets AB har ett strategiskt samarbete för att energioptimera och effektivisera.

— Vi byter ut till LED-armaturer för att få ner den löpande kostnaden i våra idrottshallar, ishallen, fotbollshallen och ridhuset. 1 miljon kronor per år avsätter vi för att byta gatubelysning till LED och vi byter kontinuerligt till pumpar med varvtalsstyrning inom vatten och avlopp för att få ned kostnaden.

Det införs periodreglering av temperatur och ventilation på helger och nätter i lokaler där ingen befinner sig.

— En direkt åtgärd är att vi sänker värmen en grad i verksamheternas lokaler. Förråd och allmänna utrymmen kallställs och ventilationstiderna kortas där det är möjligt. Vi ser också över och byter ut till effektivare torkskåp i förskolan.

En kampanj för att duscha kort görs i idrottshallarna.

Det gör vi tillsammans med föreningslivet. Vi ska också jobba med andra energibesparande beteenden som att släcka lampor i rum som inte används. Det synliga resultatet blir fler nedsläckta allmänna lokaler under vintern.

 Fastighetsbolaget bedömer en minskning av elförbrukningen med cirka 15%.

Tiden för julbelysning kan kortas

Julbelysningen är en fråga som diskuteras med privata fastighetsägare.

En tanke vi har är att julbelysningen får sitta uppe en kortare tid, förslagsvis från advent till trettonhelgen. Vi vill hellre modifiera än släcka ner helt.

Bakgrund

För att minska riskerna för störningar i elsystemet under vintern är energieffektivisering en viktig åtgärd. Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att stötta övriga myndigheter och den offentliga sektorn i arbetet med att spara in på elanvändningen.

 

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne