En halv miljon för satsning av integration

2020-07-17

En summa på 525 000 kronor har beviljats Sunne kommun i sin satsning på integration. Det är projektet "Vardagsliv i Sverige" som riktar sig till utrikesfödda som bor i Sunne som får ta del av pengarna.

Arbetet som dessa medel kommer resultera i bedrivs inom Familjecentralen i Sunne. Det hela är tänkt som en fortsättning på "Föräldrarskap i Sverige", programmet som kommunen drev tidigare. "Vardagsliv i Sverige" som de här pengarna går till är ett samarbete mellan kommun och Region Värmland eftersom även Barnavårdscentralen är en del i det. 

– Målet är att stärka föräldrarna i ett annat samhälle med ett annat system och hur man ska förhålla sig till det. Alla föräldrar vill ju sina barns bästa och då ska vi försöka underlätta för att det ska bli så bra som möjligt, har Anna Ullenius sagt till Fryksdalsbygden. Anna Ullenius är biträdande skolchef och med i styrgruppen.   

Beslutet om att pengarna skulle komma Sunne till del togs före midsommar. När skolorna har startat drar projektet igång.

Länsstyrelsen Värmland bidrar med nästan 8 miljoner kronor under 2020 till insatser för att underlätta etableringen för nyanlända och ensamkommande barn. Under 2020 fördelas pengarna ut till 13 kommuner och nio ideella organisationer.