Eldningsförbudet upphävs onsdag 15 augusti

2018-08-14

Eldningsförbudet i Värmlands län upphör imorgon onsdag 15 augusti klockan 08.00.

Idag tisdag har Länsstyrelsen Värmland, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat att upphäva eldningsförbudet i länet. Beslutet gäller i hela Värmlands län från och med onsdag 15 augusti klockan 8.

Värmlands län har haft nederbörd under den senaste veckan och brandrisken i länet har gått ner markant. SMHI:s kommande prognoser för brandrisken ser låga och stabila ut för den närmsta tiden och vädret väntas vara gynnsamt ur brandrisksynpunkt.

Länsstyrelsen gör bedömningen i samråd med räddningstjänsterna att det för närvarande inte finns skäl att länet ska omfattas av ett eldningsförbud.

Lokalt kan det fortfarande vara mycket torrt i skog och mark och eld bör även fortsättningsvis hanteras med mycket stor försiktighet.