Eldningsförbud i hela länet från 24 maj

2018-05-23 Flaggan för eldningsförbud

All eldning utomhus i Värmlands län är förbjuden från 24 maj kl 08.00. Endast eldning i trädgårdsgrillar eller motsvarande anordning på egen tomtmark är tillåten som inte kan överföra värme till brännbart underlag.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap 7 § förordning (SFS 2003:789)
om skydd mot olyckor att förbjuda all eldning utomhus i Värmlands län.

Endast eldning i trädgårdsgrillar eller motsvarande anordning på egen tomtmark är tillåten som inte kan överföra värme till brännbart underlag
Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningstjänsten i
respektive kommun. 

Undantag medges även för naturvårdsförbränning. Om rätt villkor inte är uppfyllda kan räddningstjänsten eller länsstyrelsen fatta beslut om att den inte får genomföras. Läs mer i dokumentet i högerspalten. Denna föreskrift träder i kraft klockan 08.00 den 26 maj 2018 och gäller tills vidare.