Eldningsförbud i hela länet från 3 juli

2018-07-02

All eldning utomhus i Värmlands län är förbjuden från 3 juli kl 08.00. Endast eldning i trädgårdsgrillar eller motsvarande anordning på egen tomtmark är tillåten som inte kan överföra värme till brännbart underlag.

Det råder förbud mot eldning utomhus i hela länet från tisdag 3 juli och tills vidare. Eldningsförbudet innebär att all öppen eld är förbjuden utomhus.

Undantag medges för eldning utomhus på egen tomt i trädgårdsgrill och motsvarande anordning som inte kan överföra värme till brännbart underlag. Med den egna tomten avses en traditionell villatomt med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog.

• Grillen ska vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under
• Grillen ska inte stå på brännbart underlag, och släckmateriell ska finnas till hands

Detta betyder att det är förbjudet att:
• använda engångsgrill
• använda stormkök
• göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
• elda och grilla utomhus på campingplatser

Var extra försiktig med hur du fimpar cigaretter och när du parkerar ditt fordon, katalysatorn kan antända underlaget

Undantag medges även för naturvårdsbränning om särskilda villkor är uppfyllda. 

Kontakt

Upplysningar om brandrisk och eldningsförbud lämnas av SOS Alarm på telefonsvarare 054-15 50 15.