Ekebyvägen/Långgatan blir huvudled

2022-09-27 För att göra det tydligare vad som gäller i trafiken gäller nya trafikregler på Ekebyvägen/Långgatan mellan E45:an och rödljuset på Storgatan. Sträckan blir huvudled från 1 oktober.

1 oktober gäller nya trafikregler på Ekebyvägen/Långgatan mellan E45:an och rödljuset på Storgatan. Sträckan blir huvudled.

Det betyder väjningsplikt för den som ska svänga ut på
Ekebyvägen/Långgatan ifrån exempelvis Skäggebergsvägen och
Kvarngatan, istället för högerregeln som idag.

Sunne kommun gör ändringen för att det ska bli tydligare vad som gäller i trafiken.

Kontakt

Elisabeth Andersson
Teknisk handläggare
E-post: elisabeth.andersson1@sunne.se
Tel: 0565-163 63
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45.Tekniska enheten, 686 80 Sunne