E-tjänster för bygglov och byggtillstånd

2021-06-17

Sunne kommun lanserar nya e-tjänster inom bygglov och byggtillstånd.

Via e-tjänsterna kan du söka bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och strandskyddsdispens. Du kan anmäla attefallsåtgärder, ändringar och installation av eldstäder.

Du kan också komplettera ditt ärende, se vilka ärenden du har igång och ta del av våra beslut. Du har även möjlighet att lämna synpunkter, till exempel när du fått förfrågan om att godkänna något som görs på din grannfastighet.

Med e-tjänsterna vill vi underlätta för dig att lämna in ansökningar när det passar dig. Du legitimerar dig enkelt med e-legitimation. Du kan även följa processen och se var dina ärenden befinner sig.

När vi får in ett ärende via e-tjänsten registreras det automatiskt. Med e-tjänsterna effektiviserar vi vårt arbete, eftersom vi slipper lägga tid på registrering. Istället kan vi fokusera på handläggning av ärendet.

Välkommen att använda Sunne kommun e-tjänster som du hittar via länken i högermarginalen.

Kontakt

Pär Jonsson
Bygglovsingenjör
E-post: par.jonsson@sunne.se
Tel: 0565-162 28
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Helena Andersson
Bygglovsingenjör
E-post: helena.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 99
Besök: Kvarngatan 6, Sunne
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne