Digitala skylten vid E45:an har gjort sitt

2022-01-18

Sunne kommuns digitala ljusskylt vid E45:an har efter 20 år i drift gjort sitt. Skylten fungerar inte längre och tekniken som använts är inom kort för gammal.

Skylten köptes in 2002 och den ska nu monteras ner och skrotas. 

Under 2022 finns budget avsatt för att jobba fram hur entréerna till Sunne tätort ska se ut för att bli mer inbjudande. I det arbetet ingår utformning, vilken typ av skyltar och placering.