Digital Track vill hitta spetskompetenser till Sunne

2021-04-14

Sunne kommun har beviljats 600 000 kronor från Region Värmland till förstudien Digital Track. Det handlar om hur företag och organisationer ska kunna koppla nationell och internationell spetskompetens till sina verksamheter.

Förstudien Digital Track pågår under de kommande 9 månaderna. Förstudien drivs av Sunne kommuns kultur- och näringslivsenhet.

Planen är att titta närmare på hur företag och organisationer kan jobba för att hitta nationell och internationell spetskompetens som är relevant för verksamheternas behov och utmaningar.

Företagen får ökad kunskap om digitaliseringens fördelar i relation till tillväxt och kompetens.

Förstudien genomförs i samverkan med Torsby kommun.

– Just nu planerar vi för en kick-off, workshops och seminarier som exempelvis berör ämnen så som framtidens arbetsmarknad och rekrytering, employer branding, mångfald och inkludering, säger Sunne kommuns näringslivsutvecklare, Åsa Gertling.

Kontakt

Per Branzén
Kultur- och näringslivschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Åsa Gertling
Eu-samordnare & Näringslivsutvecklare
E-post: asa.gertling@sunne.se
Tel: 0565-155 05, 076-100 50 44
Besök: Storgatan 39
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne