Värmland går i bräschen för platsbaserade digitala upplevelser

2020-09-16 Västanå Teaters musik streamas från Berwaldhallen i Stockholm.

Ett treårigt projekt vid Karlstads universitet har arbetat nära entreprenörer och besöksmål, bland annat i Sunne, för att ta fram koncept för platsbaserade digitaliserade upplevelser.

Alla resmål har en digital dimension. Det har forsknings- och utvecklingsprojektet ”Platsbaserade digitala upplevelser”, PDU, fokuserat på under tre års tid.

Resultatet är en rad koncept på digitala upplevelser i den specifika platsen och dess kulturella och naturliga resurser.

17 september presenteras resultaten av projektet på Karlstads universitet där flera samarbetspartners medverkar – bland andra forskare, entreprenörer och turismansvariga.

Sunne del av projektet

Tre platser/upplevelser har varit föremål för projektet: 

  • Sunne (med fokus på kultur och berättande)
  • Glaskogen
  • Kristinehamns skärgård

Några av deltagarna under presentationen är Västanå teater från Sunne, Rickard Ohlin från ICA Sillerud, som var först i landet med en obemannad butik och Ulrika Evermark från Kristinehamn.

Utmaningen är att bli digitala och att utvecklingen sker i harmoni med platsen och med besökare, entreprenörer, lokalt boende och andra som bidrar till att göra platsen ett besöksmål.

Värmland går i bräschen 

 Metoden för hur man kan arbeta för en digitalisering är ett av resultaten av projektet – en unik metod som gör att Värmland går i bräschen för platsbaserade digitala upplevelser.

- Det vi jobbat med och det företagen får ökad kunskap om handlar om att öka kunskapen om hur aktörer kan både förhöja upplevelser men också komplettera sitt besöksmål med digitala lösningar, säger Lotta Braunerhielm, projektledare och lektor i kulturgeografi vid Karlstads universitet.

Livsnödvändig digital omställning

Under corona-krisen har det visat sig livsnödvändigt att kunna ställa om till alternativa sätt att förmedla information och väcka intresse, och för många har en digital omställning varit helt nödvändigt.

Den finns en kunskapslucka kring den digitala förändringen av turismindustrin, och en ökad konkurrens om besökare.

Besökarna blir dessutom mer och mer vana att ”bestämma själva” över sina upplevelser. Hur kan turismindustrin i Värmland anpassa sig och skapa koncept för att behålla eller öka intresset för sina resmål?