Detaljplanen för Vitteby 1:15 ställs ut för granskning

2022-10-21

Detaljplanen för fastigheten Vitteby 1:15 ställs ut för granskning 24 oktober till 14 november. Ta del av planhandlingar och läs mer på länken nedan.