Valdagen är på söndag 11 september

2022-09-07 Från och med 24 augusti till och med 11 september kan du förtidsrösta var som helst i hela landet.

11 september är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. I Sunne kommun finns 11 valdistrikt med varsin vallokal som är öppen på valdagen. Du kan också välja att förtidsrösta var som helst i landet, exempelvis på Sunne bibliotek.

Länkar till mer information om vallokaler, förtidsröstning, valet och valresultatet finns i högermarginalen.

Valnattsrapporteringen

Under valnatten ansvarar länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten i länet rapporterar sina röstresultat dit.

När länsstyrelsen har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten. Det preliminära valresultatet kan du sedan ta del av hos Valmyndigheten. Länken finns i högermarginalen.

Direkt efter valet

Efter valet gör länsstyrelsen den slutliga rösträkningen. Det innebär att de 

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när länsstyrelsen räknar rösterna.

Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Onsdagen efter valdagen

Valnämnden räknar de förtidsröster som vallokalerna inte hunnit få under valdagen. Det handlar främst om röster från utlandet och förtidsröster som gjorts i andra kommuner på valdagen.

Valnämndens preliminära rösträkning som är offentlig sker onsdag 14 september med start kl 10.00, sammanträdesrummet Där väst i kommunhuset, Kvarngatan 4 i Sunne.

Kontakt

Valkansliet
1.Kommunkansliet, Kvarngatan 4,
686 80 Sunne
Tel: 0565-168 23

Valnämndens ordförande: Morgan Sätherberg, Lysvik
Mobil: 070-299 00 98

Valmyndighetens valupplysning
Tel: 020-825 825
Öppettider: måndag–fredag 08.00–17.00, helgfria vardagar