Den gröna poesin återvänder

2018-06-21

Den gröna poesin, ordspråksskyltarna i Sunne kommuns rabatter i centrum, återkommer.

Saknar du ordspråksskyltarna, den gröna poesin, som under flera år funnits i rabatterna i Sunne centrum? Eftersom texten på några skyltar tyvärr fått ett innehåll som inte Sunne kommun står bakom ombads ansvarig att ta bort just dessa skyltar. Tyvärr plockades samtliga skyltar ner, vilket inte var tanken.

Kommunens ambition är nu att den gröna, sköna poesin ska återkomma, då utifrån tydliga riktlinjer som stödjer berättartraditionen och Sunnes varumärke med skyltar som följer vår grafiska profil och blir en extra prydnad i rabatterna.

Den tillfälliga utställningen "Betong möter grönska" i Biblioteksparken är avslutad

Kontakt

Anders Olsson
Verksamhetschef samhällsbyggnad
E-post: anders.olsson@sunne.se
Tel: 0565-162 45, 070-545 87 70
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne