Delvis närundervisning på gymnasiet i Sunne

2021-01-22 Från och med måndag 25 januari kan delar av undervisningen på gymnasiet ske på plats på skolorna i Sunne.

Från och med måndag 25 januari kan delar av undervisningen på gymnasiet ske på plats på skolorna i Sunne. Gymnasieskolan kan gradvis övergå till mer närundervisning.

Folkhälsomyndigheten förlänger rekommendationen om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolorna. Rekommendationen justeras med att viss närundervisning tillåts igen. Beslutet togs av regeringen, igår torsdag 21 januari.

Förutsättningar avgör takten

Från och med måndag 25 januari kan delar av undervisningen på gymnasiet ske på plats på skolorna i Sunne. Gymnasieskolan kan gradvis övergå till mer närundervisning. Regionala förutsättningar får avgöra i vilken takt det sker, eftersom läget ser olika ut i landet. Sunne kommuns skolledning har kontinuerlig avstämning med Smittskydd Värmland.

– Sunne gymnasieskola har så här långt lägst smittspridning i Värmland och vi hoppas kunna hålla det så. Både SG/Södra Viken och SG/Broby fortsätter med distans- och närstudier precis som de gör idag i ytterligare två veckor. Därefter går de successivt tillbaka till närstudier, säger Ylva Winther, skolchef i Sunne.

Successivt mer närstudier

Gymnasieskolan i Sunne arbetar alltså vidare på samma sätt som under de två första veckorna på terminen.

För gymnasieskolan SG/Södra Viken gäller distansundervisning för gymnasiegemensamma ämnen och yrkesteori, 25 januari-5 februari. Praktiska moment genomförs på skolan i små grupper. (Beslutet gäller inte gymnasiesärskolan). 

SG/Broby fortsätter också med distansundervisning med undantag för praktiska moment.

Under veckorna 6-8 övergår de yrkesförberedande programmen till närundervisning på plats på skolan. Elever i behov kan, efter diskussion med rektor, fortsätta få utbildning på distans.

För de högskoleförberedande programmen får en årskurs i taget närundervisning under vecka 6-8, medan resterande undervisning ges som distansundervisning.

Från vecka 10 är planen att all undervisning ska kunna ske på plats på SG/Broby.

– Vi följer Smittskydd Värmlands och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att bidra till ett stabilt läge, säger Ylva Winther.

Kontakt

Ylva Winther
Skolchef
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48, 070-260 83 13
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne