Delta i arbetet med fördjupad översiktsplan för Sunne tätort

2020-09-11

Under hösten kan Sunneborna delta i arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Sunne tätort.

Det blir workshops och dialoger med ett ”coronabegränsat” antal personer, bland annat i Frykensalen, och vandring i tätorten. Datum för dessa workshops kommer senare.

Du kan delta som invånare, företagare, representant för din förening eller andra intressen.

Sunneborna kan redan nu lämna åsikter via vår digitala karta där det går att peka ut vilken plats man anser saknar det där lilla extra eller var det vore lämpligt för till exempel nya bostäder.

Länken till kartan finns här

Det går också att lämna synpunkter via vår webbenkät

Du kan också lämna in synpunkter via hashtaggen #plansunne på Instagram.

Bakgrund

10 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige att den fördjupade översiktsplanen för Sunne tätort inte längre var aktuell. Därför ska en ny plan arbetas fram.

Vad är en fördjupade översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan (FÖP) ska, liksom den kommunomfattande översiktsplanen, visa hur marken bör användas inom planområdet i framtiden. I FÖP:en tar man fram mer detaljerade riktlinjer än i översikts-
planen. Planen är endast vägledande för framtida kommunala beslut och ger inga garanterade byggrätter.

Återkoppling

Under hösten 2020 samlas synpunkter, tankar och idéer in. I början av nästa år görs sammanställningen som blir ett förslag till en ny fördjupad översiktsplan.

– Planen är att kunna visa upp ett första förslag under sommaren eller hösten 2021. Förslaget blir tillgängligt på webben och på Sunne bibliotek, säger Mikael Persson, samhällsplanerare och Sandra Bood, fysisk planerare på Sunne kommun.

 

 

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne

Sandra Bood
Fysisk planerare
E-post: sandra.bood@sunne.se
Tel: 0565-162 25
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne