Dags att söka föreningsbidrag inför 2021

2020-10-12

Nu är hög tid att söka föreningsbidrag inför 2021. Din ansökan vill vi ha senast den 1 november.

Mer information om föreningsanslag och hur du söker det finns på sidan nedan.

Årsbidrag, föreningar
Kom ihåg att bifoga verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och handlingsplan mot alkohol och droger till din ansökan. Senast den 1 november ska vi ha fått din ansökan.
Läs mer här om hur du söker årsbidraget för 2021.