Campylobacter orsakade smitta på Allégården i Sunne

2021-09-06

Personer som fått mat från köket på Allégården i Sunne kommun insjuknade med mag-/tarmbesvär orsakat av campylobacter mellan 18 och 27 augusti. 7 personer provtogs med misstanke om campylobacterinfektion, varav några befanns vara smittade.

Normal inkubationstid är 2-5 dagar, ett fåtal fall upp till 10 dagar finns.

Campylobactersjukdom är anmälningspliktig och Smittskydd Värmland kontaktade miljö- och byggenheten i Sunne den 26 augusti för att initiera en utredning av ärendet.

Miljö- och byggenheten har utfört livsmedelskontroll i köket på Allégården vid två tillfällen där provtagning gjordes vid första tillfället. Provsvaren visade ingen förekomst av campylobacter. Då livsmedel inte finns kvar från det aktuella tillfället har fler prover inte kunnat tas.

Sedan ärendet startade har miljö- och byggenheten haft löpande kontakt med Smittskydd Värmland samt med utbrottsstöd på Livsmedelsverket.

Det går inte att avgöra om smittspridningen orsakats av livsmedel som varit kontaminerade redan vid ankomst till köket, av brister i hantering eller på grund av bristande hygien. Verksamheten vid Allégården ska nu som en åtgärd se över, förbättra eller förtydliga sina rutiner för att säkerställa att det inte händer igen.

Folkhälsomyndigheten har sett en ökning av antalet personer som insjuknat i campylobacterinfektion de senaste veckorna. Sedan slutet av juli har antalet inrapporterade fall varit högt med 160-200 sjukdomsfall per vecka.

– Mycket talar för att ökningen av fall hos människa och ökad förekomst i slaktkycklingflockar har ett direkt samband, säger Rikard Dryselius, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Evalena Nilsson är kostchef i Sunne kommun:
– Vi arbetar aktivt för att det inte ska hända igen och tar det på största allvar.

Kontakt

Evalena Nilsson
Kostchef
E-post: evalena.m.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-162 03, 070-320 40 32
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kostenheten 686 80 Sunne