C och S ska styra Sunne tillsammans

2018-10-15

Centerpartiet(C) och Socialdemokraterna(S) ska gemensamt styra Sunne kommun de kommande fyra åren. Det innebär att de kan styra i majoritet eftersom de tillsammans fick 21 av totalt 41 mandat i fullmäktige.

– Sunneborna har röstat fram C och S till de två största partierna. Invånarna, liksom företagen, har visat att de längtar efter politisk stabilitet och det får de nu. Vi ser att vi behöver samarbeta och C och S har hittat en bra dialog. Tillsammans har vi goda förutsättningar att kunna utveckla Sunne in i framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande, Gunilla Ingemyr(C).

Socialdemokraterna är lika positiva till samarbetet.

– Diskussionerna har varit väldigt bra. Vi har haft en god samtalston, med samsyn i många frågor. Det ser ut att kunna bli riktigt bra, säger Tobias Eriksson (S).

Gunilla Ingemyr och Tobias Eriksson ska dela ledarskapet. De har båda två års erfarenhet av att vara kommunalråd i Sunne och vet att det är ett stort åtagande.
– Det blir en tillgång att vara två som delar på ansvaret eftersom det är ett omfattande och krävande uppdrag. Jag och Tobias blir båda kommunalråd och kommer att ha olika ansvarsområden. Det blir en styrka att kunna bolla med varandra och känns också väldigt roligt, säger Gunilla Ingemyr (C).

Båda poängterar att de vill verka för en bred samsyn i politiken i Sunne.
- Vi vill ha en god dialog med alla partier. Det här blir en nystart och vi ska jobba hårt för en samförståndspolitik.

De stora utmaningarna framöver är budgetarbetet och att få igång bostadsbyggandet.
- Nu kan vi lägga fram mer genomarbetade förslag. Tillsammans finner vi vägen framåt och kan förverkliga det som är viktigt för att utveckla Sunne.

Med en positiv inställning i grunden hoppas båda att detta är en långsiktigt hållbar lösning för politiken i Sunne.
- Vi har känt varandra länge och diskussionerna om samarbetet har tagits emot positivt av våra medlemmar. Våra partier har samarbetat bra tillbaka i tiden och det har vi hittat fram till igen.

22 oktober ska kommunstyrelsen och utskotten väljas av fullmäktige. Valberedningen har möte imorgon 16 oktober och då fördelas posterna utifrån de förslag som lämnats in av partierna. En opposition måste också finnas. I dagsläget är det dock oklart hur de andra partierna ska samverka.