Byggrätt på Nilssontomten säljs till Sunnehus AB

2018-10-12 Enligt AU:s majoritetsbeslut får Sunnehus AB köpa den ena byggrätten på Nilssontomten för att bygga lägenheter.

Efter 45 års väntan kan Nilssontomten i centrala Sunne återigen bebyggas, det vill säga om förslaget som kommunens arbetsutskott(AU) klubbade 10 oktober får majoritet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Enligt AU:s majoritetsbeslut får Sunnehus AB, som har en markanvisning på Nilssontomten, köpa den ena byggrätten på Mejerigatan ner mot Frykensundet till bokfört värde.

På den andra intilliggande byggrätten, den nuvarande parkeringen, får Sunnehus AB förköpsrätt under 10 år. När bolaget bestämmer sig för att bygga även där har de möjlighet att också köpa den byggrätten.

Exploatören framhåller att marken behöver extra pålning för att klara ett 5-våningshus. Dessa kostnader, samt att kommunen inte sålt mark för byggnation av privata flerbostadshus sedan 2016, motiverar beslutet att sälja tomten till ett lägre markpris än det kommunfullmäktige beslutade då.

– Att få igång bostadsbyggnation i Sunne är vår viktigaste näringslivspolitiska åtgärd just nu. Arbetslösheten i Sunne ligger långt under riksgenomsnittet och industrin expanderar. Deras största tillväxthinder är arbetskraft. Bostadsbyggandet är en nyckelfråga att lösa för att Sunne ska kunna fortsätta utvecklas, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare i Sunne kommun.

Fastigheten har inte varit bebyggd sedan mitten på 70-talet, då Hotell Nilsson som stod där brann ner. Idag används området som tillfällig parkering.

– Processen kring Nilssontomten har varit väldigt lång. AU:s beslut öppnar upp för att fler byggprojekt kan komma igång, säger Johanna Bergsman, enhetschef plan och projekt i Sunne kommun.

Kontakt

Kristina Lundberg
Kultur- och näringslivschef
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-164 04, 0730-703254
Besök: Storgatan 39, Bibliotekshuset
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne

Johanna Bergsman
Enhetschef, plan och projektenheten
E-post: johanna.m.bergsman@sunne.se
Tel: 0565-161 98, 073-280 71 82
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Plan och projekt, 686 80 Sunne