Bygglovsansökningar för telemaster

2022-07-11

Bygglovsansökningar för byggnation av telemaster med teknikbodar har inkommit för Brårud 1:32 och Leran 3:246.

Kungörelse om inlämnade bygglovsansökningar för telemaster

  • Ansökan för byggnation av 54 meter hög telemast med teknikbod på fastigheten Brårud 1:32 har kommit in.
  • Ansökan för byggnation av 36 meter hög telemast med teknikbod på fastigheten Leran 3:246 har kommit in.

Handlingarna i de två ärendena finns tillgängliga på Miljö- och byggenheten, Kvarngatan 6 i Sunne.

Synpunkter över de inskickade ansökningarna kan lämnas via e-post till mbn@sunne.se
eller via post till
Sunne kommun
12. miljö- och byggenheten
686 80 SUNNE

Synpunkter ska vara inskickade till kommunen senast 2022-08-03.

Kontakt

Helena Andersson
Bygglovsingenjör
E-post: helena.andersson@sunne.se
Tel: 0565-162 99
Besök: Kvarngatan 6, Sunne
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Synpunkter över de inskickade ansökningarna kan lämnas via e-post till mbn@sunne.se
eller via post till
Sunne kommun
12. miljö- och byggenheten
686 80 SUNNE