Bygglov för telemast väst om infart, E45 mot centrum

2019-05-23

Bygglov för uppförande av telemast med tillhörande teknikbod är beviljad.

Telemasten ska uppföras på fastigheten Skäggeberg 15:148. 

Masten blir 42 meter hög och ska användas för det allmänna mobiltelenätet. Masten byggs av mobiloperatören Tre.

Vid frågor och eventuella överklaganden kontakta miljö- och byggenheten.

Kontakt

Miljö- och byggenheten
Expedition
E-post: mbn@sunne.se
Tel: 0565-162 42
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne