Byaträffar med Sunne kommun under 2022

2022-02-15

Välkommen på möte med Sunne kommuns verksamhet samhällsbyggnad i vår!

Under första halvåret bjuder vi in till möte med fika i:

  • Lysvik, Bygdens hus 15 mars kl. 15.00-17.00
  • Stöpafors/Bjälverud, Bygdegården gamla skolan 12 april kl. 15.00-17.00
  • Östra Ämtervik, Gunnerudsgården 10 maj kl. 15.00-17.00
  • Västra Ämtervik, Hembygdsgården 31 maj kl. 15.00-17.00

Samhällsbyggnad servar hela kommunen och vill ha dialog med invånare i både tätort och landsbygd. I Sunne kommun bor 51,2 procent i landsbygd och 48.8 procent i tätort enligt SCB.

– Vi vill fånga upp idéer och få tillfälle att prata med varandra om det som ligger närmast om hjärtat, exempelvis bygglov, föreningsverksamhet, räddningstjänst, kostfrågor, vatten och avlopp, skötsel av kommunens åtaganden, kultur och företagande. Ja, allt som rör relationen mellan invånare och kommunens uppdrag inom samhällsbyggnad, säger Per Branzén, samhällsbyggnadschef i Sunne kommun.

Per Branzén, samhällsbyggnadschef i Sunne kommun hälsar välkommen till vårens byaträffar

Kommunens jobb är att göra det enkelt att vara Sunnebo, enkelt att bli Sunnebo och lätt att göra rätt.

– Det är förstås en resa där vi behöver synpunkter och förslag på vad som kan förenklas och utvecklas. Vi vill att det ska upplevas på samma sätt oavsett var man bor i kommunen.

På byaträffarna möter du Per Branzén, samhällsbyggnadschef, Pauline Skogfeldt, miljö- och byggchef, Henrik Rundqvist fritidschef, Peter Bergström räddningschef, Evalena Nilsson, kostchef, Leif Jansson VA/avfallschef, Kent Albinsson, teknisk chef och Erik Öhrn tf. kulturchef.

Möten under hösten annonseras i augusti 2022. 

Kontakt

Per Branzén
Samhällsbyggnadschef
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne