Byapeng för utvecklingsarbete på landsbygd i Sunne

2021-04-20 Gräsmarks kyrka och Lillsjön

Sunne kommun avsätter varje år 500 000 kronor för att bidra till satsningar som medför positiv utveckling utanför Sunne tätort. Byapeng ger möjlighet att få delfinansiering till satsningen och kan sökas av en icke kommersiell aktör via vår e-tjänst.

Insatsen är en delfinansiering och ska vara ett led i en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling av området. 75 % av beviljade medel betalas ut som ett förskott. Resterande 25 % efter godkänd slutredovisning.

Kul att vi nu äntligen kan ta emot ansökningar till potten för landsbygdssatsningar inom ramen för den nya satsningen Byapeng, säger EU-samordnare Åsa Gertling. Vi har redan fått en del förfrågningar via telefon och mail så det verkar vara ett intresse redan från start, vilket är jätteroligt.

Exempel på insatser

Strategisk och långsiktig syn på aktiviteten eller insatsen premieras, liksom hög allmännytta, bred förankring i området och hög andel medfinansiering i pengar, material eller tid. Sunne kommun prioriterar också en spridning av projektmedel både bland sökande och geografiskt i kommunen.

  • Utvecklingsinsatser för området
  • Kompetenshöjande insatser
  • Event - kulturyttringar
  • Marknadsföring – kommunikation
  • Kommunal medfinansiering tillsammans med andra finansiärer

Vilka kan söka?

Alla som av Sunne kommun bedöms vara en icke kommersiell aktör kan söka. Den som söker ska ha sin fasta hemvist i områden utanför Sunne tätort och insatsen ska också göras i detta område.
Ansökningar som gäller stöd riktade till enskilda personer eller företag kommer inte beviljas.
Ansök om byapeng med vår e-tjänst som du hittar här

Så behandlas ditt ärende

  • Ansökningar tas emot, bereds och beslut tas löpande under året.
  • Beviljade medel skall vara utbetalade och projektet slutredovisat inom 36 månader från Sunne kommuns beslutsdatum.
  • Projekt skall delredovisa status med som längst 12 månaders intervall.

Kontakt

Åsa Gertling
Eu-samordnare & Näringslivsutvecklare
E-post: asa.gertling@sunne.se
Tel: 0565-155 05, 076-100 50 44
Besök: Storgatan 39
Adress: 36. Näringslivsenheten, 686 80 Sunne