Brobygrafiska i Sunne storsatsar på nya utbildningar

2019-11-28 Brobygrafiska i Sunne storsatsar på att ansöka om 12 nya utbildningar med start2021

Grafiska teknik- och designskolan Brobygrafiska i Sunne söker 12 nya utbildningar till 2021. Utbildningarna skräddarsys utifrån branschens behov.

Inför 2021 mobiliserar Brobygrafiska med finansiellt stöd från Grafiska företagens stipendiefond med att ansöka om nya utbildningar och vidareutbildningar inom den grafiska branschen.

Syftet med att ansöka om de nya yrkeshögskoleutbildningarna är att bidra till branschbreddning, kompetensförsörjning och möjlighet att erbjuda unika grafiska- och digitala tjänster.

- Brobygrafiska har målet att utöka erbjudandet av utbildningar och därigenom bidra till den grafiska branschens framtidsutmaningar och omställningsförmåga. Vår plan är att ansöka om 12 utbildningar i juni 2020 med utbildningsstart hösten 2021, säger Per Branzén, verksamhetsledare på Brobygrafiska.

Skräddarsyr utifrån arbetslivets behov

Som yrkeshögskoleanordnare ansöker man om att bedriva sina utbildningar hos Myndigheten för Yrkeshögskolan. I den ansökan är det centralt att det finns ett engagemang och en efterfrågan hos näringslivet.

- Planen är att ansöka om 12 olika utbildningar där vi har sett en efterfrågan i arbetslivet. Branschens delaktighet är vår största avgörande faktor för att vi ska få våra utbildningar godkända och därför välkomnar vi all input vi kan få, säger Per Branzén.

De företag som är intresserade av att vara delaktiga i ansökan får möjlighet att rekrytera personal direkt från en utbildning som de är med och formar.

Unikt koncept

Brobygrafiska har ett unikt koncept med en kombination av att finnas i en landsbygdskommun med globala samarbeten, unik utrustning och heltidsanställd spetskompetens. Med dessa förutsättningar har skolan sedan 1996 utbildat totalt 1 732 personer. 

Brobygrafiska är en grafisk teknik- och designskola i Sunne, Värmland. Skolan erbjuder yrkeshögskoleutbildning på hög nivå i en attraktiv studiemiljö, där internationella nätverk är en del av vardagen.

På skolan kan eleverna utveckla sitt kreativa skapande genom hela kedjan ”från idé till förverkligande”. Här finns stora möjligheter till att lära sig alla verktyg som behövs inom den grafiska branschen.

Kontakt

Per Branzén
Utbildningsledare YH
E-post: per.branzen@sunne.se
Tel: 0565-163 80, 070-591 63 80
Besök: Svetsarevägen 3
Adress: 34. Broby Grafiska, 686 80 Sunne